Siden sidst!

De bedste Nytårshilsner for 2024

 

 

Så er året ved at rinde ud. 2024 står foran for at tage imod os. Hvad vil året byde på?

Det sværeste er at spå om fremtiden. Men først og fremmest må vi håbe, at krigshandlingerne i Ukraine og Gaza bliver bragt til ophør. Alt for mange har mistet livet. Alt for mange har mistet hus og hjem. Ud over krigsindustrien, hvem gavner det, at bombninger fortsætter?

 

For et år siden fik vi en ny regering. Der var fra start skepsis med denne regering. Hvad var regeringsprogrammet? Hvad var projektet?

Underskriftindsamlingen med krav om at pensionen skal reguleres, når lønningerne på arbejdsmarkedet steg, var ved at blive sat i gang og som bekendt kom der mere end 56.000 underskrifter. Hvilket var en bedrift i sig selv.

 

Lønningerne i industrien er vokset med 5 procent det seneste år. reallønnen er igen på vej op.
Men selvom vi fejrer, at der er fremskridt, er man ikke i mål endnu. Vi må håbe lønforhøjelserne fortsætter, så købekraften kan komme på niveau med tiden før den høje inflation satte ind.


Pensionisterne, dem med de laveste indkomster, har fortsat et efterslæb. Og selv om inflationen er faldet en del, så er pensionister 7% bagefter den økonomiske udvikling.

Desværre kunne vi ikke overbevise beskæftigelsesminister Ane-Halsboe Jørgensen om, at der skulle nye regler om regulering at vores pensioner. Og forslaget faldt ved en afstemning i folketinget. Desværre.

I det kommende år har vi tre elementer vi må have fokus på.

Det er en ny Ældrelov – Det er indsatsen for en bedre velfærd – Det er vores sundheds- og sygehussektor.

Mange husker sikkert statsministerens nytårstale om, at vi skal have en bedre ældre lovgivning. Meget er blevet sat i gang. Vi har haft høringsrunder. Vi har haft en Ældrekommission som er kommet med sine anbefalinger. Vi fik også en ny Ældreminister og vi blev stillet i udsigt, at lovforslaget ville blive fremsat her i denne måned og så til behandling i februar til næste år.

Men intet er sket endnu. Og udsigten til det sker inden sommerferien er også tvivlsomme.
Det ville ellers være dejligt, om vi kendte regeringens lovforslag, bl.a. med hvad er betingelserne med frisættelser af kommunerne. Af ældre- og plejecentrene. Hvordan vil vi få bedre ledelse? Hvordan vil vi få bedre arbejdsforhold for de ansatte? Hvordan får vi flere til at søge ind til velfærdsjobbene?

 

Vort velfærdssystem er udfordret. Vi har lige været igennem budgetlægninger i kommuner og regioner. Det har været en lang række nedskæringer og udsættelser af nødvendige byggerier af plejecentre og ældreegnede boliger.

Samtidig har man givet betydelige skattelettelser til de mest velhavende. Folk med almindelige indkomster tager sig til hovedet. Hvad kan jeg bruge skattelettelserne til? De er holdt op med at tale om kroner og euro. Nu fortæller man der er råd til at købe to hotdogs mere pr. måned eller tre softice. Samtidig med der mangler penge i kommunekassen til at udbygge velfærden.

 

Også vores sundhedssektor er i krise. De netop overståede trepartsforhandlinger har givet lønforhøjelser til Sosu, sygeplejersker, fængselsbetjente og pædagoger. Modydelsen er de skal gå op i tid. Ikke mere deltid. Nu er det fuld tid.

Samtidig skal man spare i region Nordjylland på hospitalsvæsenet og lukker ned for akutmodtagelsen og mave / tarm afdelingen og beder de ansatte om at gå ned i tid.

Med den ene hånd gives der lønforhøjelser for at få flere til at arbejde mere og få flere til at tage uddannelser indenfor velfærdsjobbene. Og med den anden hånd må der skæres ned fordi der ikke er penge til at finansiere sygehusopgaver.

 

Selvfølgelig har der også været lyspunkter.

 

Vi skal glæde os over man ikke fik afskaffet Seniorpension og Arnepensionen. Målet var at lave en Arne++ pension som ville være ringere end Seniorpensionen.

Vi fik rejst en stemning i befolkninger, som sagde: Hvorfor skal vi forringe betingelserne for dem der bliver nedslidte som følge af deres arbejder og derfor må stoppe inden de når folkepensionsalderen?

Samtidig var der også et massivt pres fra Fagbevægelsens Hovedorganisation som førte til. at forslaget blev taget af bordet.

Det skal vi glæde os over.

 

Alle medlemmer og jeres familier ønskes en Glædelig Jul og Godt Nytår.

Med venlig hilsen

Gorm Christiansen

unsplash