Velkommen til vores hjemmeside

Resultater opnået ved

Sammenhold & Solidaritet 

  i fagbevægelsen

1871          Den første fagforening.

1888          Dansk Smede og Maskinarbejderforbund stiftes.

1899          Storlockout  – Septemberforlig. De første kollektive overenskomster med fredspligt indgås. Retten til at være organiseret i en fagforening slås fast.

stiftes. (Forkortet til C O)

1912          Centralorganisationen af Metalarbejdere

1919          Første fælles overenskomst for Jernindustrien indgås.

  3 dages ferie uden løn sikres.

1920          Den ugentlige arbejdstid nedsættes til 48 timer.

                 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 
  8  timers frihed.

1921          Lockout i Jern og Metalindustrien.

                 Lønreduktion på 13 øre pr. time.

1926          Opsigelsesvarsel på 2 måneder for               tillidsmænd 

bliver gennemført i C O.

1931          I C O gennemfører 6 dages ferie med løn.

1938          2 ugers betalt ferie gennemføres.

1948          3die skiftehold nedsættes til 42 timer i C O.

1950          Opsigelsesvarsel indføres i overenskomsten.

1952          3 ugers ferie gennemføres.

1956          Sygelønsordning  gennemføres.

1959          Gennemførelse af 45 timers arbejdsuge.

1964          Arbejdsmarked  Tillægspension (ATP).

1966
44 timers arbejdsuge.

1968          42 1/2 timers arbejdsuge.

1970          41 3/4 timers arbejdsuge.

1972          4 ugers ferie gennemføres.


1974          40 timers arbejdsuge.

1973          Ligeløn – Sygeløn og Uddannelsesfond.

1977          Lov om arbejdsmiljø.

1978          Lov om efterløn.                         

forhøjes til 12 ½ %.

1979          5 ugers ferie gennemføres og feriegodtgørelsen

1981          Betalt frihed ved børns første sygedag.

1986          39 timers arbejdsuge.

1987          38 1/2 timers arbejdsuge i CO.

1988          38 timers arbejdsuge i CO.

1989          37 1/2 timers arbejdsuge i CO.

1990          37 timers arbejdsuge.

1991          Industriens Pensionsordning forhandles til at

træde i kraft 1 januar 1993.

til efteruddannelse gennemføres.

1993          2 ugers fuld løn ved sygdom, og 1 uges frihed

1995          Barselsorlov forhøjes til 14 uger for kvinder og 4 ugers fuld løn ved sygdom. Det indføres i overenskomsten, at varierende arbejdstid altid skal aftales, så både arbejdstager og arbejdsgiver er enige.

2 ugers frihed til efteruddannelse gennemføres.

Ferie/Fridag med løn efter eget valg –

1998          Fridag med løn gennemføres for d.24.december.

2 børnefridage til forældre med børn under 14 år betales med sygedagpengesatser.

1999          3 børnefridage.

2000          I overenskomstperioden gennemføres:
                 5 ferie/fridage.

2004          Industriens Arbejdsmarkedspension op på 9%.

Fuld løn i 5 uger under sygdom.

Fuld løn på barnets første sygedag.

Løn under barselsorlov forhøjes til 120 kr.  pr. time, og fra 1/5 2003 til fuld løn.

Opnåede resultater

1961           Arbejdstiden nedsættes til 42 timer på                       andet skiftehold.

unsplash