Opnåede resultater

Velkommen til vores hjemmeside

Resultater opnået ved

Sammenhold & Solidaritet 

  i fagbevægelsen

 

1871          Den første fagforening.

 

1888          Dansk Smede og Maskinarbejderforbund stiftes.

 

1899          Storlockout  – Septemberforlig. De første kollektive overenskomster med fredspligt indgås. Retten til at være organiseret i en fagforening slås fast.

 

1912          Centralorganisationen af Metalarbejdere

stiftes. (Forkortet til C O)

 

1919          Første fælles overenskomst for Jernindustrien indgås.

  3 dages ferie uden løn sikres.

 

1920          Den ugentlige arbejdstid nedsættes til 48 timer.

                 8 timers arbejde, 8 timers hvile og 
  8  timers frihed.

 

1921          Lockout i Jern og Metalindustrien.

                 Lønreduktion på 13 øre pr. time.

 

1926          Opsigelsesvarsel på 2 måneder for tillidsmænd

bliver gennemført i C O.

 

1931          I C O gennemfører 6 dages ferie med løn.

 

1938          2 ugers betalt ferie gennemføres.

 

1948          3die skiftehold nedsættes til 42 timer i C O.

 

1950          Opsigelsesvarsel indføres i overenskomsten.

 

1952          3 ugers ferie gennemføres.

 

1956          Sygelønsordning  gennemføres.

 

1959          Gennemførelse af 45 timers arbejdsuge.

 

1961          Arbejdstiden nedsættes til 42 timer på andet skiftehold.

 

1964          Arbejdsmarked  Tillægspension (ATP).

 

1966          44 timers arbejdsuge.

1968          42 1/2 timers arbejdsuge.

 

1970          41 3/4 timers arbejdsuge.

 

1972          4 ugers ferie gennemføres.

 

1973          Ligeløn – Sygeløn og Uddannelsesfond.


1974          40 timers arbejdsuge.

 

1977          Lov om arbejdsmiljø.

 

1978          Lov om efterløn.                         

 

1979          5 ugers ferie gennemføres og feriegodtgørelsen

forhøjes til 12 ½ %.

 

1981          Betalt frihed ved børns første sygedag.

 

1986          39 timers arbejdsuge.

 

1987          38 1/2 timers arbejdsuge i CO.

 

1988          38 timers arbejdsuge i CO.

 

1989          37 1/2 timers arbejdsuge i CO.

 

1990          37 timers arbejdsuge.

 

1991          Industriens Pensionsordning forhandles til at

træde i kraft 1 januar 1993.

 

1993          2 ugers fuld løn ved sygdom, og 1 uges frihed

til efteruddannelse gennemføres.

 

 

1995          Barselsorlov forhøjes til 14 uger for kvinder og 4 ugers fuld løn ved sygdom. Det indføres i overenskomsten, at varierende arbejdstid altid skal aftales, så både arbejdstager og arbejdsgiver er enige.

 

 

2 ugers frihed til efteruddannelse gennemføres.

 

1998          Fridag med løn gennemføres for d.24.december.

Ferie/Fridag med løn efter eget valg –

2 børnefridage til forældre med børn under 14 år betales med sygedagpengesatser.

 

1999          3 børnefridage.

 

2000          I overenskomstperioden gennemføres:
                 5 ferie/fridage.

 

 

2004          Industriens Arbejdsmarkedspension op på 9%.

 

Fuld løn i 5 uger under sygdom.

 

Fuld løn på barnets første sygedag.

 

Løn under barselsorlov forhøjes til 120 kr.  pr. time, og fra 1/5 2003 til fuld løn.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

18.08 | 15:37

fisketur

11.10 | 15:09

Så flot. Dejlig dag